/ ThinkStock/Getty Images
На 22 и на 23 март Националният институт по метеорология и хидрология ще отбележи Световния ден на водата и Световния ден на метеорологията, съобщиха от НИМХ.
 
Тази година двете международни инициативи ще са под мотото "Вода за всички" и "Слънцето, Земята и Времето", в контекста на повишаващото се въздействие върху природните ресурси и времето като резултат от климатичните промени.

ООН: 2018 г. бе най-негативна за климата

Замърсяването на световните водни ресурси трябва да се разглеждат сериозно и отговорно, предупреждават метеоролозите iStock/Getty Images

Изменението на климата, замърсяването на околната среда и на световните водни ресурси трябва да се разглеждат сериозно и отговорно. Тези проблеми не касаят само учените и академичните среди, но следва да занимават съзнанието на всеки член на обществото. Постоянно нарастващото население, особено в някои региони на света, замърсяването на въздуха и водата, глобалното затопляне са все въпроси, които будят тревога и загриженост, посочват от института.
 
Климатичните промени и постоянното повишаване на температурите имат негативно влияние върху човешкото здраве, причиняват екстремни явления, като суши, наводнения, свлачища и урагани, повишаване на морските нива в световен мащаб, което променя състоянието на екосистемите.

Кои са най-големите световни заплахи?

Човешката дейност също допринася сериозно за климатичните промени и за замърсяването на въздуха и водата Thinkstock/Getty Images

Човешката дейност също допринася сериозно за климатичните промени и за замърсяването на въздуха и водата. Още от далечната 1800 година учените са знаели, че парниковите газове, като въглеродния диоксид, задържат топлината и че изгарянето на различни видове горива освобождава тези газове във въздуха. Вече 70 години националните метеорологични служби измерват нивата на въглероден диоксид в нашата атмосфера и резултатите сочат, че нивата на въглеродно замърсяване са се увеличили драстично, информират от НИМХ.

И отбелязват, че се знае, че нито едно метеорологично събитие не е причинено единствено заради изменението на климата. Суши, пожари и наводнения са ставали от древността до наши дни. Но, живеейки в свят, който е по-топъл от този преди едно столетие, всички метеорологични явления са повлияни от затоплящата се планета.