/ iStock/Getty Images
Къдроглавите пеликани в резерват "Сребърна", които са застрашен вид, очакват да се сдобият с поколение. Общо около 15 двойки обитават резервата в момента, за тях това е второ загнездване, съобщи за БТА експертът от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе Момчил Петров.

Първите им яйца са изядени от хищници през февруари, когато макар и за кратко езерото беше замръзнало.

Езерото Сребърна е сред най-известните природни резервати в страната и един от 100-те национални туристически обекта. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка - „Виа Понтика", с което се обяснява и голямото разнообразие от птици в резервата.

През 1983 г.  резерватът получава и най-голямо си признание - включен е в Списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО като естествена функционираща екосистема, осигуряваща важна жизнена среда на застрашения вид Къдроглав пеликан.

Къдроглавите пеликани са световнозастрашен вид със статут "уязвим". В света са останали около 4000-5000 гнездящи двойки. Пеликанът е сред най-едрите птици в нашата орнитофауна, размахът на крилете му е над 2,5 метра в полет.
Александър Леви/БТА