Редките къдроглави пеликани живеят на Шкодренското езеро в Черна гора. Това е едно от последните останали убежища на вида в Европа. Опазването на природата и устойчивият туризъм им дават шанс за оцеляване. Вижте в канала "Going Wild" във vbox7:

Пеликаните като бизнес партньори?

Мястото за гнездене на пеликаните на Шкодренското езеро многократно е наводнявано

Спасението за редките водни птици - природозащитници поставят плаващи гнезда. С незабавен успех: Популацията отново е стабилизирана.

къдроглави пеликани
iStock/Getty Images

Това е и късмет за хората, които живеят край Шкодренското езеро. Възниква туризъм, свързан с птиците, а това създава нови работни места. По този начин самите пеликани стават спасители.

Но дали това е добро за плахите птици в дългосрочен план?

Силно устойчивият туризъм е единственият начин както за хората, така и за пеликаните.