Иисус Христос се родил по време на преброяване
Иисус Христос се родил по време на преброяване / Thinkstock/Getty Images

Знаете ли, че преброяването на населението е практика толкова стара, колкото и държавата като институция. Числата, получени при преброяванията, от хилядолетия служат като елементи на политическата пропаганда, особено с цел да се оправдае разширяването на територията, казват от Националния статистически институт (НСИ).

Смята се, че началото на броенето на хора, животни и продукти от първа необходимост е поставено доста преди цитираното преброяване, описано в Новия завет - още в Древен Вавилон преди близо 6000 години, където било решено да се преброят хората, добитъкът, маслото, млякото и медът, както и … вълната и зеленчуците. И така на всеки шест-седем години с помощта на сметало и анкетьори с математическа дарба.

Знае се, че преброявания на населението са извършвали древните египтяни, японци, гърци, евреи, перси и римляни, като резултатите обикновено са били държавна тайна. Данни за преброявания в Европа има от 15 и 16 в. Например данните от преброяването през 1449 г. в Нюрнберг, Германия, са послужили за определяне на необходимите доставки на храни в случай на обсада на града.

Най-старото периодично преброяване се провежда в САЩ на всеки десет години от 1790 г. насам. Преброяването в Обединеното кралство датира от 1801 г. и е на всеки десет години с изключение на 1941 г. по време на Втората световна война.

Средата на 19 в. бележи началото на модерното преброяване, при което се събира информация за отделния човек, а не за домакинството - в Брюксел през 1842 г. и в САЩ през 1850 г. В края на 19 в. Международният статистически институт одобрява набор от правила за преброяване на населението и представяне на резултатите.

Един от първите въпроси, разгледани от Организацията на обединените нации след създаването й, е разработването на план за провеждане на световно преброяване на населението през 1950 г. Въпреки че към онзи момент няма условия за осъществяването му, ООН предприема стъпки за насърчаване на преброяването и дава препоръки за подобряване на сравнимостта на данните. В резултат до 1960 г. в света се провеждат около 180 преброявания - на 2,2 милиарда души.

През 1958 г. ООН определя модерното преброяване на населението като общ процес по събиране, обобщаване и публикуване на демографски, икономически и социални данни, отнасящи се за постоянното население в дадена държава или територия към определен времеви момент.

Причините за преброяванията са в пряка зависимост от нуждите на държавата и социално-икономическото й развитие. Необходима е много информация за вземането на адекватни управленски решения, за да се създадат условия за подобряване на здравния статус, грамотността, образованието, доходите, селскостопанската продукция, индустриалното производство, за осигуряването на храна и други потребителски стоки. Информацията от преброяванията се използва и за да се определи представителността на законодателните органи, броят на лицата, които могат да гласуват, и други.

Данните от преброяването са и солидна основа за различни демографски, икономически и социални изследвания. Те дават възможност за идентифицирането и описанието на такива групи като работната сила, икономически зависимите лица, селските и градските популации, расовите и религиозните малцинства, мигрантите и други.