Задължително видеонаблюдение и видеозаснемане в реално време ще има на изборите в неделя. То ще е в сила след обявяването на края на изборния ден, при преброяване на гласовете от вота и съставяне на протокола в секционните избирателни комисии. 

Изключение ще има за подвижните секции има изключение, като тези в лечебните заведения, местата за лишаване от свобода и задържане, в социалните институции, както и в избирателните секции извън страната.

Видеозаснемането и видеоизлъчването ще става чрез смарт устройства. Всяка бюлетина трябва да бъде показана и вотът върху нея прочетен.

На местата, където няма достатъчно добър интернет, ще се прави запис, който ще бъде качен на онлайн платформата, където ще се излъчва броенето.

Има осигурени и стойки за стационарно разполагане на устройствата, както и Data SIM карти с мобилна свързаност.

Устройствата вече са доставени и инсталирани със специализиран софтуер. Тяхната издръжливост е близо 8 часа и половина, при напълно заредена батерия. 

ЦИК ще публикува видеозаписите от броенето на бюлетини във всяка СИК

Председателят на СИК включва устройството, след което сканира QR код от плик, предназначен за изборния ден (плик с надпис „за неделя – след края на гласуването“).

След това устройството се поставя върху масата, на която ще се извършва преброяването на бюлетините, така че да има видимост към всички действия на СИК. Член на секционната комисия ще следи работата на устройствата. 

В случай на прекъсване, QR кода се сканира отново. Устройството за видеонаблюдение се изключва след подписване на протокола на СИК от всички членове и обявяване на резултатите от гласуването.

Отчитането на резултатите от вота

Първо ще се отчитат резултатите от гласуване на хартиена бюлетина, а след това от бюлетините от машинно гласуване.

Преди отваряне на избирателната кутия и преброяването на бюлетините от масата се отстраняват всички излишни книжа и материали. На масата остават само избирателната кутия за бюлетините (от хартиения вот или от вота от машина), черновата от протокола, бланките-чернови за преброяване на преференциите.

Гласът от хартиената бюлетина е действителен, само когато има отбелязване със знак „Х“ или „V“ в квадратчето пред наименованието на партия, коалиция, независим кандидат или "Не подкрепям никого".

На бюлетината от машинно гласуване е изписан номерът, наименованието на партията или коалицията, номер преференция -  ако има отбелязан такъв, или опцията „Не подкрепям никого“. 

При отчитането член на СИК показва всяка бюлетина така, че да се вижда отбелязаният вот и едновременно обявява високо и ясно номера на кандидатската листа, съответно гласът “Не подкрепям никого”.

Бюлетините се подреждат, като за всяка кандидатска листа се прави отделна купчинка. Прави се още една купчинка – една с гласовете “Не подкрепям никого”. Процедурата е една и съща за вота от хартия и вота от машина. 

Преференциите от хартиеният вот се отчитат след преброяването на действителните гласове. Липсата на отбелязано предпочитание (преференция) не прави гласа недействителен. Такъв глас се отчита само за партията или коалицията. 

Преброяването на преференциите се извършва последователно по листи на партии и коалиции.

Член на СИК взема бюлетина от гласуване от купчината с действителни гласове за съответната партия или коалиция, показва я на камерата и обявява поредния номер на кандидата, за когото е отбелязано предпочитание или че не е гласувано за преференция. 
Елена Николова/БТА