/ Георги Димитров
С навременното си произнасяне Конституционният съд (КС) предотврати шумни спорове и множество съдебни дела, които щяха да разклатят страната директно в конституционните й устои. Това написа в профила си във фейсбук служебният министър на правосъдието Крум Зарков. Позицията му е по повод на решението на КС от днес за изтеклия мандат на Инспектората на ВСС.

Според правосъдния министър с днешното си решение Конституционният съд сложи край на споровете и колебанията по въпроса какво се случва след изтичането на мандата на Инспектората към ВСС.

КС: Недопустимо е да се спира дейността на Инспектората към ВСС поради изтичане на мандата

Принципната постановка на публикувания диспозитив изяснява и каква, според мнозинството конституционни съдии, е съдбата на ВСС след 2 октомври - датата на изтичане на срока на пълномощията на членовете му. ВСС ще продължи да функционира в сегашния си състав. И решението, и особените мнения на трима конституционни съдии, тепърва ще бъдат обект на много дискусии по същество, казва Зарков. 

Гешев: Надявам се да не изпаднем в конституционна криза

Правосъдният министър посочва, че от най-съществено значение е това, че Народното събрание е органът, чиято отговорност е да избере нови инспектори към ВСС и да попълни състава на самия ВСС, като по този начин прекрати действието на сегашните им издания и ги замени с други. Действията на КС днес не могат трайно да предотвратят конституционна криза, която неминуемо ще настъпи при ново бездействие на Народното събрание.

По-рано днес КС реши, че е допустимо Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) да продължи да работи, въпреки изтеклия мандат на главния инспектор и инспекторите, и въпреки това, че не са избрани нови от Народното събрание.