Конституционният съд (КС) реши, че е недопустимо по Конституция да се преустанови дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) за неопределено време поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и неизбиране на нови от Народното събрание.

"С изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на главен инспектор, съответно на инспектори", заявяват от КС, като обясняват, че е конституционно недопустимо да се спре дейността на инспекторите и Инспектората на ВСС, доведено и от неизбираното на нови такива от парламента. 

"Дискреционната власт на парламента е лимитирана и обратното подрива демократичния ред под върховенството на правото, което е конституционно установено по волята на суверена като елемент на фундаменталната структура на Основния закон", обясняват още от КС.

Гешев: Надявам се да не изпаднем в конституционна криза

Решението е прието със седем гласа „за“ и три гласа „против“. Съдиите Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, са подписали решението с особено мнение.

Искането за тълкуване на Конституцията е на Пленума на Върховния административен съд. Докладчик по делото е съдия Филип Димитров.

Преди седмица главният прокурор Иван Гешев изрази надежда да не се стига до конституционна криза, като част от това би била невъзможността ВСС да упражни правомощията си, регламентирани в Конституцията и законите на страната. Гешев също допусна, че решението на КС за ИВСС ще касае и работата на Съвета, като добави, че в някои хипотези Прокурорската колегия може да не разполага с необходимия брой членове и гласове, за да упражни законовите си правомощията, както в случая с избор на директор на НСлС.

Прокурорската колегия прие процедура за избор на нов шеф на следствието

Главният прокурор изрази надежда, че избор ще има и че ВСС ще може да упражнява правомощията си в пълен обем.

Коментар по темата преди него направи и министърът на правосъдието в служебния кабинет Крум Зарков. Според него въпросът с мандата на ВСС тепърва ще поставя проблеми. Имаме план за всяка ситуация, за да не допуснем по-сериозна криза от тази, която съществува, посочи Зарков и допълни, че няма как съдебната система да работи без ВСС. По думите му, това е много сериозен проблем. Под въпрос е и дали съветът може да функционира при изтекъл мандат, каза правосъдният министър. 

В интервю за БТА представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев коментира, че има риск от тотално парализиране на работата на цялата съдебна система, тъй като няма избрани членове от парламентарната квота за новия състав на Съвета, съдиите обжалват избора на свои представители, а Конституционният съд още не се е произнесъл с решение, което може да даде отговори на ситуацията.
БТА