/ БГНЕС, архив
Освободените работници и служители ще се ползват от възможно най-благоприятните варианти за обезщетения, предвидени в законодателството, Колективният трудов договори и финансовото състояние на дружеството
„Арсенал“ АД - Казанлък освобождава от работа до 2000 човека, За това съобщи с уведомление до Колектива на „Арсенал“ и гражданите от общините Казанлък, Стара Загора, Мъглиж и Павел баня инж. Николай Ибушев, генерален директор на дружеството.

„Арсенал“ спира работа (ВИДЕО)

На 24 март „Арсенал“ депозира в Агенцията по заетостта и в Бюро по труда - Казанлък уведомление за предстоящо актуализиране на състава, считано от 29 април тази година.

Генералният директор на дружеството инж. Николай Ибушев уточни, че тази трудна мярка ще засегне до 2 хиляди души от сега заетите в „Арсенал“ почти 9000. Причините Ръководството на дружеството, заедно със синдикатите в него да пристъпят към непопулярната и изключително трудна стъпка, по причина на спада на поръчките към „Арсенал“, който е следствие от създалата се изключително трудна и непредсказуема ситуация на международните пазари през последните месеци, вследствие на:

Нов режим на работа в „Арсенал” заради коронавируса

1. Понижаването на международните цени за барел нефт дава своето пряко негативно отражение върху традиционните купувачи на продукцията на „Арсенал“ и техните бюджети. Като резултат - свиване на бюджетните разходи за отбрана и рязко намаляване на поръчките и договорите, което пряко рефлектира върху фирмите от отбранителната индустрия, каквато е „Арсенал“.

2. Кризата с коронавируса в световен мащаб и нуждата от сериозни разходи и инвестиции в сферата на здравеопазването, също сериозно измества фокуса на интереси от страна на традиционните партньори на дружеството, което също се отразява като спад на поръчките.

3. Проблемите на трансграничните международни транспортни коридори води до забавяне на доставките на инструменти, химикали и други, необходими материали за производството, както и за експедицията на готовата продукция.


Европейският банков орган подкрепя временен мораториум за плащанията по кредити

"„Арсенал“ е 100% експортно ориентирана фирма, която разчита и съществува само от външни поръчки. Към момента те са много редуцирани и не позволяват да се поддържа досегашния брой на заети в дружеството", каза още инж. Николай Ибушев.

Той уточни,че на база финансовите разчети и допълнително създалата се форсмажорна ситуация, е наложително от работа да бъдат освободени около 3 хиляди души от състава на най-голямото дружество в България, с най-голям брой заети.

Томислав Дончев: Даваме на банките, за да не настояват при необслужвани кредити

Числеността на персонала, с който се налага да се намали общият състав на „Арсенал“ е обсъждан на срещи между Ръководството на дружеството и ръководствата на синдикатите в него - КНСБ и КТ Подкрепа“.

Съвместните срещи са проведени още преди въвеждането на извънредното положение в страната, както и след него. В следствие на сериозните разговори между синдикатите и фирменото ръководство, е декларирано разбиране за необходимостта от тези непопулярни мерки и постигнато съгласие за параметрите на оптимизацията на състава в „Арсенал“, на този етап да се ограничи до 2 хиляди работещи максимум, считано от 29 април.

Борисов обяви икономическите мерки: Отлагаме данъците до 30 юни, 50 млн. за добавка на пенсионерите

Изработени са критерии, на база на които ще се предприемат персоналните решения за актуализацията, при спазване на Кодекса на труда
. Освободените работници и служители ще се ползват от възможно най-благоприятните варианти за обезщетения, предвидени в законодателството, Колективният трудов договори и финансовото състояние на дружеството.

„Въпреки трудната ситуация за „Арсенал“, не губим надежда, че ще има нови добри времена за дружеството, в които ще можем отново да присъединим към нашия многохиляден колектив голяма част от работниците и специалистите, с които сега сме принудени да се разделим“, уверяват от Ръководството на дружеството.

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация предлага антикризисни мерки за сектора

Инж. Ибушев съобщи още, че след въвеждане от 13 март тази година на извънредното положение и произтичащото от това задължение да се спазват стриктни мерки за опазване здравето на работниците, както и изискванията за спазване на карантинните ограничения, ще доведат неминуемо до спад на производителността на труда и допълнително влошаване на финансовите показатели на „Арсенал“ АД.

„В тази връзка уведомявам всички арсеналци, че сме закупили и произвели за тях огромно количество предпазни средства и материали, за да предоставим възможност на всеки лично да се предпазва от опасния вирус“, заяви генералният директор на дружеството инж. Ибушев.

Проучване: Българите приемат и подкрепят извънредното положение

Това са: - Тонове дезинфектанти за пръскане - Тонове дезинфектиращ гел - Десетки хиляди предпазни маски - Термовизионни камери по порталите - Изолаторни стаи по входните портали на „Арсенал“ - Допълнителен медицински персонал за изолаторните стаи, благодарение помощта и съдействието на Община Казанлък - Предприети са редица организационни мероприятия с цел да се облекчат доколкото е възможно, затрудненията при транспорта и производствата, вследствие на карантината. „Надявам се, че с дисциплина, ред и разбиране на ситуацията, в която сме, ще спасим нашите животи, както и тези на на живеещите в общините Казанлък, Мъглиж, Стара Загора и Павел баня.