хотелска стая
хотелска стая / iStock/Getty Images
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация предлага два типа антикризисни мерки в подкрепа на сектора - едните са приложими по време на извънредно положение и карантина, а другите са след карантината. Те са описани в становище на Асоциацията, изпратено до премиера и до председателя на парламентарната икономическа комисия. Становището е оповестено на сайта на Българската стопанска камара. То е подкрепено от редица браншови организации.

От Асоциацията предлагат по време на извънредно положение и карантина да се създаде кризисен щаб към Министерския съвет, който да анализира и предлага социално-икономически мерки по време и след пандемията от коронавирус. В този кризисен щаб следва да участват и експерти от национално представените браншови организации от сектор туризъм. Друго предложение е намаляване на заплатите на заетите в туристическия сектор на 60 на сто от досега заплащаните трудови възнаграждения, като държавата поема изплащането им, както и на дължимите вноски към НОИ, което да става при облекчен административен режим. Ако държавата не може да изпълни мярката, поради липса на финансови възможности, фирмите ще трябва да освободят персонала си.

Борисов обяви икономическите мерки: Отлагаме данъците до 30 юни, 50 млн. за добавка на пенсионерите

Други предложения са да спре начисляването на наказателни лихви и лихви за просрочие за този период, данък сгради, такса смет и тротоарно право да не се плащат за същия период, а дължимият ДДС и туристическият данък да се разсрочат до една година. Настоява се да има замразяване за този период всички кредити (на фирми и физически лица) към банки и други финансови институции, както и на всички лизинги.

Предлага се също да не се плащат наеми за този период. Други предложения са освобождаване от концесионна такса и право на ползване на минерална вода за 2019 и 2020 г., осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за фирмите с цел заплащане на разходите по поддържането на затворените обекти. В карантинния период, т.е. след като е премахнато извънредното положение, държавата да окаже финансова подкрепа на фирмите, чартиращи за България, с цел запазване на слотовете им и да няма анулиране на полети, е сред другите искания.

Предлага се също правителството да изплати заплати на работещи, поставени под карантина или на такива, които се грижат за деца в дома си, докато училищата също са затворени.

Томислав Дончев: Даваме на банките, за да не настояват при необслужвани кредити


По отношение на мерките след карантината, когато бизнесът се опитва да започне да възстановява работата си, се предлага да се подпише меморандум между правителството и туристическия бранш за създаване на нарочна държавна политика за насърчаване на българския туризъм, като се предоставят на български граждани, особено държавни служители, ваучери за настаняване, подобно на ваучерите за изхранване. От своя страна хотелиерите ще предоставят преференциални отстъпки (20-25%). Тази мярка ще допринесе за поддържането на индустрията в изключително трудните времена, смята от Асоциацията. 2.50 на сто от данъчните задължения на фирмите в туризма, като ДДС, туристически данък, осигуровки, данък сгради, такса битови отпадъци и т.н., да се разсрочат с една година, за да има възможност за оборотни средства, се предлага още.

От Асоциацията искат правителството да гарантира и призове банките да преструктурират кредитите (на фирми и физически лица) като не се плаща главница минимум една година и лихвите се намалят с не по-малко от 1,5%. При необходимост, Българска банка за развитие, да предоставя до определен размер безлихвен кредит, а над тази сума - нисколихвен кредит, като се помисли и за подходящ гратисен период. Сред предложенията е и ДДС за заведенията за обществено хранене да бъде 5 процента за срок от три години.

От Асоциацията искат също мораториум върху влизане в сила на промените в Наредба Н-18 за срок от 1,5 години, държавата да създаде фонд, от който да се изплащат всички разходи, щети, обезщетения на хотелиерите в случай, че по време на почивката на туристите се констатира, че има болен от коронавирус и се наложи карантина над съответния обект, да се разработят ясни правила и процедури за действие, ако се докаже наличие на коронавирус при гост на хотела или мястото за настаняване. Тази информация да е общодостъпна, като се публикува на сайта на Министерството на туризма.

Европейският банков орган подкрепя временен мораториум за плащанията по кредити

Предлага се още наемодателите да не могат да прекратят договорите за наеми и наемите да не могат да се увеличават за срок от една година, както и да се предвиди законова възможност персоналът да може да се регистрира на трудовата борса с 5 месеца трудов стаж с право на обезщетение. От Асоциацията искат да се предвиди възможност служителите и работниците да получават безлихвени помощи и/или нисколихвени кредити, необходими за поддържане на жизнения им стандарт.

В становището са предложени и мерки за осигуряване на конкурентоспособност на българския туристически пазар през следващите години. Сред тях е комплексен подход за намаляване на таксите за въздушен превоз (чартърни полети) и разделяне на риска от незапълнените места в чартърните полети, в рекламния и междинния сезон, като държавата участва в частично финансиране на стойността на чартърите, като условието за плащане да е запълняемост на полетите с туристи и след като е платен туристическия данък.

За рекламните кампании се иска осигуряване от държавата на бюджет за реклама и маркетинг, който да се предоставя на основата на всеки пристигнал турист; целенасочена реклама, която да способства за продажбите; осигуряване от държавата на значително по-голям бюджет за реклама и маркетинг, които да се планират и разходват при активното участие на представители на бизнеса; възстановяване участието на България в специализираните изложения в Лайпциг, Мюнхен, Хамбург и Цюрих; високопоставени представители на държавата и общините да участват в срещи с опознавателни и журналистически турове; осигуряване на срещи и преговори с висшия ръководен състав на големите наднационални туроператори.

Проучване: Българите приемат и подкрепят извънредното положение

Друга мярка е подобряване на визовата политика - издаване на дългосрочни визи; онлайн обслужване на документи по издаване на визи, за което от Асоциацията имат подготвено предложение. Предлага се също и освобождаване от концесионна такса на плажовете за срок от 3 години срещу ангажимент за предоставяне на безплатни шезлонги и чадъри на плажовете, подобряване на инфраструктурата в туристическите комплекси и въвеждане на задължително изискване и контрол за едновременно започване на работата на всички временни обекти в началото на туристическия сезон, както и за края на същия.

В становището се изразява надежда, че мерките ще бъдат предприети, тъй като ако това не стане цял отрасъл ще обяви фалит с обявяването на края на пандемията. И там се напомня, че този отрасъл е един от основните структуроопределящи за България, осигуряващ препитание на над 500 000 заети. Към момента 20 процента от служителите в сектора са освободени, а останалите се пускат в неплатен отпуск, пише с становището и са изтъква, че прогнозите сочат фалит на около 50 процента от търговските обекти в бранша.