Започва почистване на коритото на Перловска река
Започва почистване на коритото на Перловска река / netinfo

Започва почистване на коритото на река Перловска, в границите на район „Подуяне". Почистването е част от проект, с който Столична община кандидатства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Почистването ще е съпроводено с изсичане на дървесна растителност, разположена в речните корита, която представлява непосредствена опасност за предизвикване на наводнения. Почистването ще се извърши от „АЕС – Х” ООД, след спечелена открита процедура по Закона за обществените поръчки.

Почистването ще се извърши на етапи. Река Перловска ще бъде почистена в участъка между ул. „Резбарска” и Малашевски гробища. След това екипи на „АЕС – Х” ООД ще почистят и коритото на река Слатинска в границите на „Подуяне” от бул. „Владимир Вазов” до края на Малашевски гробища.