пратка
пратка / iStock/Getty Images
Става дума за доставки, получени през дистанционни продажби и на стойност до 150 евро
От 1 юли се въвежда нова митническа декларация с намален набор от данни при внос, която ще се използва за деклариране на стоки, съдържащи се в пратки, обект на дистанционни продажби и със собствена стойност, непревишаваща 150 евро, съобщават от агенция "Митници".

В тази връзка на същата дата е планирано въвеждане в експлоатация на актуализирана версия на Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) на Агенция "Митници". Промяната произтича от влизането в сила на новите правила за електронна търговия (т.нар. ДДС пакет).

Стоките, обект на деклариране по този ред, не трябва да са обект на забрани и ограничения и да са различни от акцизни стоки.

В случай, че стоките в пратката не отговарят на тези условия, те следва да се декларират със стандартна митническа декларация.

Както и стандартната митническа декларация при внос, така и новата митническата декларация с намален набор от данни ще се подава по електронен път.