/ БГНЕС
В извънредното заседание на Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет (ГС към ВСС) бе проведен експертен дебат във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 49-302-01-20, внесен в Народно събрание нa 13.04.2023 г. от Министерски съвет.

В заседанието участваха 15 от организациите-членове, както и гости - наказателни съдии, прокурори и адвокати. Акцент в дебата бяха правните аргументи за противоконституционност на предложените в законопроекта текстове, изложени в становище на Асоциация „ФОРУМ“.

Специално внимание бе обърнато и на недопустимостта за внасянето на подобен законопроект насочен към устройствени реформи в съдебната власт от служебно правителство.

Зарков към депутатите: Намерете воля да приемете закона за разследване на главния прокурор

Присъстващите подкрепиха становището по законопроекта на Асоциация „ФОРУМ“ и с мнозинство гласуваха то да бъде внесено, заедно с извадка от протокола на заседанието, в Комисия по правни въпроси на Народното събрание, за да бъде взето под внимание при обсъждането му в парламента, съобщиха от ВСС.

По повод ескалацията на заплахи към магистрати ГС към ВСС се обедини около становището, че посегателството срещу личността на конкретния магистрат е пряко посегателство срещу върховенството на закона, с оглед изключителните правомощия, които магистратите имат във връзка с правораздаването и контрола за законност. В становището си по тази част, съветът се противопостави на проявите на агресивно политическо говорене, срещу българските магистрати, което води до накърняване на общественото доверие в съдебната власт. В документа се отправя и препоръка на ВСС за засилване на дейността му по отношение на публичната комуникация и провеждане на проактивна медийна стратегия.