Връчена е заповедта за спиране на строежа „Златен век“ в София

/ БГНЕС
От началника на ДНСК е издадена заповед на основание чл. 224 от Закона за устройство на територията за цялостно спиране на строеж "Златен век", извършван от "Артекс инженеринг" АД, съобщиха от пресцентъра на Дирекцията за национален строителен контрол. Днес заповедта е връчена на участниците в строителния процес и подлежи на обжалване пред Административен съд в София, в 14-дневен срок от съобщаването й.

„Артекс“ ще обжалва решението за спиране на строежа „Златен век“
 
Жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедта.
 
По разпореждане на Борисов: Спира строежът на „Златен век“

За установените нарушения на разпоредбите на Закона за устройство на територията  (ЗУТ), довели до спиране на изпълнението на строежа са образувани 8 административнонаказателни производства, като предвиденият в ЗУТ размер на санкциите е в общ размер около 200 000 лева.
БТА