Водата от водопровода е негодна за пиене и приготвяне на храна в региона на засегнатите от наводнението по поречието на река Стряма. Тя може да се използва само за битови нужди. Това става известно от препоръки на Регионалната здравна инспекция в Пловдив, разпространени до медиите.

За пиене и приготвяне на храна да се използва бутилирана минерална/трапезна вода или вода, осигурена от цистерна.

Под забрана е и водата, добита от кладенци и сондажи на територията на частни имоти.

При поява на симптоми от стомашно-чревно заболяване – диария, повръщане, втрисане, температура, обща слабост, незабавно потърсете лекарска помощ, съветват от РЗИ.

Забраната е в сила до получаване на трайни последователни лабораторни резултати, че водата е годна за питейно-битови цели.

От РЗИ съветват още участниците при разчистването на засегнатите населени места задължително да използват лични предпазни средства. Според експертите от инспекцията е необходимо да се почистят всички канали и дерета и да се отводнят частни и общински имоти, да се дезинфекцират улици, къщи и помещения, в които се съхраняват храни, и да се извърши цялостна аварийна дезинфекция и дезинсекция.
БТА