/ ThinkStock/Getty Images
Вариант 1 се падна на днешната матура по предмет по избор, който важи за всеки от тях.

Дванайсетокласниците избираха от 13 предмета, като най-предпочитан тази година бе английският език. Вторият най-желан предмет беше биология, следван от география.

9500 квестори следиха за реда в изпитните зали и в коридорите на училищата, в тях имаше и видеонаблюдение.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 13 юни.

Вижте вариант 1 за всеки от 13-е предмета и ключ с верните отговори:

Държавен зрелостен изпит с отговори по математика

Държавен зрелостен изпит с отговори по „Биология и здравно образование"

Държавен зрелостен изпит с отговори по „Химия и опазване на околната среда"

Държавен зрелостен изпит с отговори по цикъл „Философия"

Държавен зрелостен изпит с отговори по „История и цивилизация"

Държавен зрелостен изпит с отговори по „География и икономика"

Държавен зрелостен изпит с отговори по френски език

Държавен зрелостен изпит с отговори по немски език

Държавен зрелостен изпит с отговори по английски език

Държавен зрелостен изпит с отговори по италиански език

Държавен зрелостен изпит с отговори по руски език

Държавен зрелостен изпит с отговори по испански език

Държавен зрелостен изпит с отговори по „Физика и астрономия"