/ Gulliver/Getty Images
Датата не е избрана случайно
На 14 декември ветеринарните специалисти в България отбелязват своя професионален празник.

Датата не е избрана случайно – на този ден през 1897 г. е приет първият законодателен акт, поставящ началото на ветеринарномедицинското дело в страната.

Протест заради ниски заплати в БАБХ

Един от основоположниците на ветеринарната наука в България е и професорът по анатомия, хистология и ембриология Димитър Димов.

Известен повече с литературните си постижения, ветеринарната му практика, научната му и преподавателска дейност са малко познати за широката публика.
 
БГНЕС