/ IStock
Върховният административен съд отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по делото за теча на лични данни от НАП. 

Административното дело пред ВАС е образувано по жалба на физическо лице срещу решение на административния съд в София, който отхвърля иска за обезщетение в размер на 1000 лв. за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на НАП като администратор на лични данни.

От ВАС съобщават, че до момента има постъпили над 100 дела заради изтичането на личните данни от НАП. Съдебните производства срещу НАП са приключили на първа инстанция с противоречиви резултати. 

НАП има нов директор, освобождават Галя Димитрова

Исковете или са отхвърляни като неоснователни или са уважавани изцяло или частично. Нормативната уредба е тълкувана и прилагана противоречиво по всички елементи на отговорността на администратора на лични данни.

ВАС приема, че НАП е бездействала, не е изпълнила задълженията си и не е доказала, че е въвела подходящи технически мерки, които трябва да осигурят подходящо ниво на сигурност.

От съда в Люксембург ВАС иска отговор дали неразрешеното разкриване или достъп до лични данни от лица, които не са служители в администрацията на НАП е достатъчно, за да се приеме, че приложените технически и организационни мерки не са подходящи.

Осъдиха НАП за 650 лева заради теча на лични данни след кибератаката през 2019 г.

Българските съдии питат и какъв следва да е предметът и обхватът на съдебния контрол за законосъобразност при проверка дали приложените от администратора на лични данни технически и организационни мерки са подходящи. Важен момент е и дали в случая НАП може да бъде освободена от отговорност, щом става дума за "хакерска атака".

Запитването ще спре всички други производства по всички такива дела в страната до произнасянето на европейския съд.
БТА