/ ThinkStock/Getty Images
Тричленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ отмени текстове от Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, съобщиха от пресцентъра на съда.

Делото беше образувано по жалби на над четирийсет организации и фирми.

Съдът е отменил чл. 3, ал. 16, чл. 16, ал. 3, чл. 38, ал. 4, чл. 52б, чл. 52г, чл. 52д, чл. 52и, чл. 52к, ал. 2, чл. 52н и Приложение нр. 34 и 35 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г.

Според съдебния състав, при приемането на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че те водят и до нарушение на материалния закон.