съд
съд / iStock/Getty Images
Тричленен състав на Върховния административен съд отмени наредбата от 2014 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. За това съобщиха от съда.

Според съдиите липсват мотиви и доклад към проекта за изменение, както и не е било подложено обществено обсъждане. Тричленният състав е приел, че има нарушение на Закона за нормативните актове, според който всеки нормативен акт да бъде публикуван на Интернет страницата на ВАС и да се даде възможност на заинтересованите лица да предоставят в14-дневен срок предложения и становища.

Хюстън, имаме проблем- изказване от Кюстендил провокира адвокатите в страната

Делото беше образувано по протест на Върховна административна прокуратура. Решението на 3-членния състав подлежи на обжалване пред 5-членен състав на ВАС.