В България животът е по-кратък отколкото в другите страни от ЕС

В България животът е по-кратък отколкото в другите страни от ЕС
В България животът е по-кратък отколкото в другите страни от ЕС / снимкa: Sofia Photo Agency

Продължителността на живота у нас е по-ниска в сравнение със страните в Евросъюза, заяви Емилия Войнова, шеф на дирекция "Демографска политика и равни възможности" към Министерството на труда и социалната политика.

 

На конференцията "Капитализиране на иновативните подходи по отношение на демографската промяна" Войнова обясни, че у нас продължителността на живота при жените е 76.3 години, а при мъжете 69.2 години.

 

За 15-те стари държави от ЕС средната продължителност на живота е 82.4 за жените и 76.7 години за мъжете. Според прогнозите на Евростат населението в Евросъюза, на възраст 15-64 години, ще намалее с 48 милиона души в перспектива до 2050 г., а съотношението между хората в трудоспособна възраст към населението над 65-годишна възраст се очаква да намалее от 4:1 на 2:1.