/ iStock/Getty Images
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изпратиха сигнал до Главния прокурор на относно пазара на електрическа енергия и, по-конкретно - недостатъчното предлагане на количества от производителите на електроенергия на платформата "Ден напред". Това съобщиха пресцентърът на БСК.

Енергийният министър нареди спешна проверка на свободния пазар на ток

В сигнала се отбелязва, че на пазара на електрическа енергия, осъществяван на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), на платформата "Ден напред" средната цената за един мегаватчас (MWh) базова мощност за трети юли 2019 г. е била 195.40 лв. - най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори до 270.04 лв./ MWh. Тази цена, според БСК, е над двойно по-висока от средната за ЕС, над три пъти по-висока от цената на електроенергията във Германия, Франция, Австрия и Швейцария и с 84% над цената за предния ден (2 юли).

АИКБ: Няма физически дефицит на електронергията, а търговски

Според авторите на сигнала, налице е бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД и БЕХ, което се отразява като ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия. Това пряко се отразява на конкурентоспособността на българската индустрия, както и върху цените на всички стоки и услуги до крайните потребители.

Работодателските организации настояват Главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка за установяване на фактите по случая и, при преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпореди образуване на съответните досъдебни производства.
 
БТА