Теменужка Петкова
Теменужка Петкова / БГНЕС
Министърът на енергетиката препоръча на бизнеса да купува ток на базата на двустранни договори. "Това им гарантира една предвидимост по отношение на разходите за електрическа енергия и по-голяма устойчивост във връзка с производството, което те осъществяват", каза Теменужка Петкова пред журналисти в парламента.

Цената на тока за бизнеса скочи с 203%
 
По думите й платформата "Ден напред" е създадена да удовлетворява потребностите от електрическа енергия само по отношение на определени флуктуации - ако в определен момент някой има необходимост от допълнително количество енергия, да се излезе на тази платформа и да се закупи оттам.

По отношение на голямата разлика в цените на енергийната борса през последните дни Теменужка Петкова отбеляза, че държавата спазва стриктно нормите, които са разписани в Закона за енергетиката. Тя припомни, че след промените в закона от минатата година цялото количество електрическа енергия от всички производители на ток се търгуват само на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

Предприятия в страната спират работа заради високите цени на тока
 
Освен това предприятията от държавната енергетика осигуряват приблизително 60 процента от търгуваната електрическа енергия на борсата. Останалите 40 процента се осигуряват от други производители и търговци на електрическа енергия.
 
"Това, което се получи като флуктуации в рамките на тези първи няколко дни на месец юли, компетентен орган е Комисията за енергийно и водно регулиране", добави министър Петкова.
 
Според енергийния министър БНЕБ работи както всяка една друга борса в Европа.

Заради по-скъпия ток: Големи предприятия намалиха производството си наполовина
 
"Това е пазарът. Знаете той има две страни - търсене и предлагане", допълни Теменужка Петкова. Тя смята, че големите разлики в цената на БНЕБ не са изключения и не са драматични. Според нея проблемът е само за тези предприятия, които не са успели да си закупят електрическа енергия на базата на двустранни договори, затова те са купили чрез платформата "Ден напред".
 
"Ако има някакво напрежение по отношение на цената, трябва да е ясно, че тя се отнася единствено и само за платформа "Ден напред", заяви Теменужка Петкова. Тя уточни, че има още две платформи на борсата - за двустранна търговия и в рамките на деня.
БТА