/ Дарик Добрич
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Общината уведомява собствениците на пчелни семейства, че ще се извърши наземно третиране на пшеница с цел подхранване в землището на гр. Плевен, в имоти: 56722-511-1; 56722-287-1; 56722-274-2; 56722-1049-1; 56722-1056-1; 56722-1053-1; 56722-1748-1; 56722-1744-1; 56722-274-1; 56722-1054-1; 56722-1737-1.
 

Приеха промени в общинската Наредба №9 за ползване на пасища и мери

Растителнозащитните практики ще се извършат от 23 до 25 април, включително от 08.00 до 22.00 часа. Третирането ще се извърши с препарат „Корида 75 ВДГ”, закупен от „999 - Ив. Асенов” ЕООД.
 
Обработват земеделски площи срещу плевели в Плевен

Собствениците на пчелини да предприемат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне, като по преценка обозначат мястото на пчелина с бял флаг. За повече информация: телефони за връзка 0882/ 11-26-23 и 06324/22-14.