Част от изравнителните сметки за парно на столичани ще бъдат преизчислени, съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова. "Някои сметки ще бъдат преизчислени според указанията на Министерството на финансите", коментира тя пред журналисти.

Фандъкова: Трябва да се изнясни откога се начислява 9% ДДС при изравнителнте сметки

Казусът възникна заради спора дали сметките трябва да бъдат с начислено ДДС от 20% или 9%.

Министърът на финансите отговори за начисления ДДС в изравнителните сметки на „Топлофикация“

Фандъкова е поръчала на експертите от "Топлофикация"- София да излязат с официално обяснение, от което потребителите ясно да разберат кои сметки и на какъв принцип ще бъдат преизчислявани.

По-късно от топлинното дружество обясниха, че корекциите ще се отнасят само за изравняването между прогнозно начислена енергия през отчетния период и реално потребената, отразено във фактури след 9 юли 2022 г.
  • При доплащане над прогнозното потреблението ще се прилага ставка  9% ДДС
  • За сумите за възстановяване ще се прилага ставка от 20% ДДС
  • За незаплатените фактури за прогнозно начислена енергия издадени преди 9 юли 2022 г. ще продължи да се прилага ставка от 20 % ДДС.
  • Всички дължими суми вследствие корекциите ще бъдат отразени и възстановени по партидите на абонатите.
  • В зависимост от избрания метод на плащане, сумите ще бъдат приспаднати от следваща дължима фактура или възстановени на каса.


Топлофикация
Топлофикация

Допълнителна информация и указания ще бъдат публикувани на сайта на „Топлофикация София“ ЕАД в следващите дни.