Тонове забранени пестициди намерени във Велико Търново и Габрово
Тонове забранени пестициди намерени във Велико Търново и Габрово / netinfo

14 тона забранени за употреба пестициди са открити от екоекспертите на територията на Великотърновска и Габровска области от началото на годината. След дадени от регионалната инспекция по околна среда и води предписания в общините Велико Търново, Свищов, Стражица и Горна Оряховица бяха предприети мерки за екологосъобразно съхранение на препаратите.

Администрациите са изготвили проекти за преопаковане, транспортиране и съхранение на близо 12 тона пестициди от селата Балван, Ново Градище, Бреговица и Горски Сеновец в общинските складове и в специални “Би-Би” кубове. Проектите са внесени за безвъзмездно финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите.

В стопански двор, в горнооряховското село Драганово, са открити разпилени над 1 тон силно токсични пестициди. Препаратите са преопаковани и съхранени в общинския склад за негодни пестициди в Долна Оряховица.

Над 560 тона стари, забранени и негодни за употреба пестициди се съхраняват в 11 централизирани общински склада и 25 “Би Би” кубове. Ремонтът и преоборудването на складовете е финансирано от МОСВ и МЗП чрез службите по растителна защита.

64 тона пестициди в община Полски Тръмбеш се съхраняват в 25-те броя “Би Би” кубове, като напълно е изключена възможността от замърсяване на околната среда и отравяне на хора и животни за период повече от 150 години.