/ iStock
Технически проблем затруднява работата с електронните системи на Агенция по заетостта.

На 23.01.2023 г. е установен технически проблем с част от информационните системи на Агенция по заетостта, както и с електронния сайт на институцията, до който временно няма достъп. Констатирани са отклонения от нормалното функциониране на някои от спомагателните системи, които институцията използва в своята ежедневна работа. Извършва се анализ на възникналото отклонение в съответствие с утвърдените процедури и стандарти в областта. Наличният технически потенциал на Агенция по заетостта и други експерти са ангажирани в процеса, съобщиха от Агенцията.

Агенцията по заетостта отчете 4.7% безработица за декември 2022 г.

Бюрата по труда в страната не са прекъсвали своята работа с клиенти и продължават регистрацията на безработни лица.

След прецизиране и анализ ще бъдете своевременно уведомени, съобщават от Агенция по заетостта.
БГНЕС