/ iStock/Getty Images
Експертен консултативен съвет ще подпомага лечебните заведения при комплицирани случаи на бременни и родилки с доказан COVID-19. Това съобщиха от здравното министерство. Съветът се създава на 25 март и е към министъра на здравеопазването.

В него членуват български специалисти в областта на акушерството, гинекологията и неонатологията. Председател на съвета е проф. д-р Асен Николов от СБАЛАГ „Майчин дом“, София.

Бременна жена с COVID-19 почина в Благоевград (ВИДЕО) 

Експертният съвет ще проучва добри национални, европейски и световни практики в областта. Ще обсъжда периодично новите постижения на медицинската наука и практика в областта на оказването на медицинска помощ на бременни и родилки. В това число в условията на епидемично разпространение на COVID-19 и с оглед динамиката на разпространение и спецификата на развитие на заразното заболяване.

Съветът ще събира, анализира, обсъжда и изразява становища по актуални въпроси във връзка с оказването на медицинска помощ и обслужването на бременни и родилки, в условията на епидемично разпространение на COVID-19.

При необходимост съветът ще обсъжда различни въпроси с цел разширяване на експертизата и подпомагане дейността на експертните съвети по отделните медицински специалности по въпроси с медицинската помощ на бременни и родилки, включително и в условията на епидемично разпространение на COVID-19.

Ще изразява становища по искане на лечебни заведения в страната за необходимата медицинска помощ на бременни и родилки, обърнали се към тях, със съмнение или с установена инфекция от COVID-19 в комплицирани случаи, които изискват специална експертиза. 

Бременност и COVID: Какви са рисковете при ваксинация (ВИДЕО) 

Членове на Съвета са:

· проф. д-р Емил Ковачев, СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“, гр. Варна;

· проф. д-р Славчо Томов, Медицински университет - Плевен;

· проф. д-р Екатерина Учикова, УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив;

· доц. Николай Лазаров, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, гр. Стара Загора;

· проф. д-р Боряна Слънчева, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София;

· доц. д-р Ралица Георгиева, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, гр. София;

· доц. д-р Виолета Димитрова, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София;

· проф. д-р Иван Костов, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София;

· д-р Румен Велев, Втора САГБАЛ „Шейново“, гр. София.