/ Дарик Враца
АСЕП с писмо до председателя на АЯР относно повишената аварийност на съоръженията в електроцентралата
Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) е обезпокоена от зачестилите случаи на аварийност на съоръжения на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД през последното шестмесечие на годината. Това съобщиха от АСЕП в писмо, адресирано до председателя на Агенция ядрено регулиране (АЯР).

"Кратка хронология показва четири случая на непланово изключване на оборудване - на Шести блок на 03.07.2019 г., последвано от изключване на две циркулационни помпи на 01.08.2019 г., на Пети блок на 16.11.2019 г. и изключване на генератора на Шести блок през настоящата седмица", пишат от асоциацията в писмото.
Спряха за 2 часа шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

"Не считаме за нормална ситуация с толкова честа аварийност на съоръжения на атомната централа. Още повече, това са най-големите генерационни мощности в националната електроенергийна система, които осигуряват основна част от базовия товар и влияят върху системната сигурност".

От асоциацията искат да получат информация за причините, поради които се налага непланово изключване на мощности, както и анализ на докладите от четирите събития и извършената планова ремонтна програма на атомната централа.

"От сайта на Агенция за ядрено регулиране е видно, че по повод на аварията от 03.07.2019 г. е назначена и Комисия за анализ на събитието, като се надяваме да са налични и резултати от работата й", допълват от АСЕП.