Изборът на Станислав Тодоров за шеф на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е незаконен, съобщава Конституционният съд. 

"Днес, 21.07.2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 4/2022 г., с което обяви за противоконституционно Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (oбн., ДВ, бр. 13/ 2022 г.)". Това става ясно от съобщение, публикувано на страницата на Конституционния съд (КС).

Решението е прието с 9 гласа. Съдия Соня Янкулова подписа решението с особено мнение, става ясно от съобщението на КС.

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.

На 9 февруари НС избра Станислав Тодоров за председател на КЕВР. Номинацията му бе издигната от парламентарната група "Продължаваме Промяната" и бе подкрепена със 128 гласа "за", 13 бяха "против", без въздържали се.

Искането до Конституционния съд беше отправено от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Според народните представители „процедурата по избора на председател на КЕВР е започнала при действието на едни материални предпоставки за изискванията, на които трябва да отговаря кандидатът за председател на КЕВР, а е завършила при други“. 

Депутатите припомнят, че преди началото на процедурата за избор на председател на КЕВР на 18 януари т.г. е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, като едно от предложенията е за преуреждане на въпроса за стаж в енергетиката. На 27 януари т.г., след изтичане на срока за номинации, е приет Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Според ГЕРБ-СДС избраният за председател на КЕВР не отговаря на изискванията в закона към момента на номинирането му за длъжността, както и след промяната закона.

Извънредна проверка в „Топлофикация София“, „Булгаргаз“ се закани да спре газа от септември

От ГЕРБ-СДС посочват, че решението за избор на председател на КЕВР е противоконституционно, защото с приемането му НС е нарушило принципа на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, според който че страната ни е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната.

Народните представители са били лишени от възможността да номинират кандидати при условията на новоприетия закон, тъй като срокът за това е изтекъл и по този начин са били лишени и от възможността да участват в осъществяването на държавната политика в областта на регулирането на дейността в енергетиката чрез свои номинации. Нарушен е и принципът на равнопоставеност, защото част от народните представители не са могли да знаят, че условията, на които трябва да отговаря председателят на КЕВР, ще бъдат променени след изтичане на срока за номинации и да предложат кандидати, отговарящи на новите условия“, посочват още от ГЕРБ-СДС в мотивите към искането си до Конституционния съд.

В становището, изпратено от Тодоров до Конституционния съд, той посочва, че искането на ГЕРБ-СДС е „изцяло неоснователно“ и моли конституционните съдии да го отхвърлят, тъй като „то изцяло съответства на принципите, заложени в Конституцията“ и на Правилника за организацията и дейността на НС.

От Министерския съвет определят като „неправилни и неосновани“ твърденията, че не са спазени правилата за условията и реда за предлагане на председател на КЕВР, като също настояват искането да се отхвърли.
Конституционен съд/БТА