Прокурорът по "Барселонагейт" е допуснал тежки дисциплинарни нарушения в работата си по делото. Нарушения има още един прокурор от Софийска градска прокуратура, както и военен прокурор от столицата. Това става ясно от доклади на прокурори, в изпълнение на възложени проверки от Борислав Сарафов, изпълняващ функциите на главен прокурор, съобщиха от държавното обвинение.

Екип от осем прокурори от Върховна касационна прокуратура приключи проверката на 55 от общо 83 неприключени и спрени досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет и членове на Министерския съвет, както и по глава Първа от НК.

Започва проверка на прокурора по разследването „Барселонагейт“ (ВИДЕО)

По седем от проверените досъдебни производства са установени сериозни нарушения в срочността и ритмичността на разследванията, които са допуснати от трима наблюдаващи прокурори – двама от Софийска градска прокуратура и един от Военно окръжна прокуратура София.

Констатираните нарушения дават основание да се смята, че е налице дисциплинарно нарушение.

По делото, известно като „Барселонагейт“, проверяващият екип е установил неритмичност във воденето на делото.

„Установяват се значителни периоди от време (по 2-3 месеца), през които не са извършвани каквито и да било действия по разследването и период след 15.05.2023 г. с изключително висок интензитет на процесуално-следствени действия“, установяват проверяващите.

Главният прокурор внесе в парламента последните материали по делото „Барселонагейт“

През първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено 4 разпита на свидетели, като в един от случаите протоколът е изготвен в нарушение на НПК, изискани са еднократно документи и е възложен превод на постъпили материали.'

Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата на приобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна и банкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза.

Големи забавяния на разследването се констатират и при възлагането на преводи. Особено фрапиращо е допуснатото забавяне при възлагането на превод на получени на 07.07.2022 г. от Испания документи. След цели пет месеца започва изпращането на документите за превод като това става на етапи и с 10 броя отделни прокурорски постановления.

Прокуратурата VS парламента: Историите на седемте депутати, чийто имунитет иска Гешев

За сметка на допуснатото забавяне, след 15.05.2023 г., в рамките на само месец и половина са разпитани 17 свидетели, назначени са две компютърно-технически експертизи, извършени са претърсвания и изземвания, отправени са искания за разкриване на банкова, данъчна, осигурителна информация, както и е отправено предложение за снемане на имунитет на народен представител. „Въпреки ползването на преводаческа агенция и необходимостта от извършването на превод от европейски език (испански), същият е възлаган на един и същ преводач“, констатира проверката. Като краен резултат – преводът на документите от Кралство Испания е бил готов в цялост близо една година по-късно.

Крайният извод, който проверяващият екип прави, е, че по делото от страна на наблюдаващия прокурор е допусната неритмичност в извършването на действия по разследването.

Сред други нарушения при процесуалната работа на магистратите е дело за шпионаж в полза на друга държава,  при което е забавено  разследването, както и сериозно забавяне на дело от 2018 г., при което е поруган националният флаг на България, бездействие по дело срещу магистрат, който е извършил престъпление, и дори дело за тероризъм от 2020 г., при което е предприето едно процесуално действие, както и дело срещу генерал за евентуално извършено престъпление.