/ БГНЕС
От Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) информираха в прессъобщение за действията си във връзка с нарушението на сигурността на лични данни в Национална агенция за приходите.
 
На заседание от вчера КЗЛД е разгледала резултатите от проверката, направена в НАП по повод на нарушението на сигурността на личните данни, засегнало над 5 милиона български граждани.

Вестник „Ню Йорк таймс“ за кибератаката срещу НАП

С оглед на констатациите, които е направил проверяващият екип на КЗЛД, Комисията е взела решение за налагане на корективна мярка спрямо администратора на лични данни за съобразяване на операциите по обработване на лични данни с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Тази корективна мярка се налага с мотивиран индивидуален административен акт на надзорния орган, който подлежи на съдебен контрол, се посочва в съобщението.
 
Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможността заедно с корективната мярка да бъде наложена и имуществена санкция, респ. глоба. Налагането на корективна мярка под формата на "имуществена санкция" се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания, като производството се образува със съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение.

Прокуратурата с нови доказателства за хакерската атака срещу НАП
 
Индивидуалният размер на санкция се определя, след като се вземат предвид направени от страна на нарушителя възражения в законоустановения срок. Съставяне и връчване на акта за установяване на нарушението, извършено от НАП, ще бъде направено до края на настоящата седмица, посочват от КЗЛД.
 
Доколкото сроковете в административно-наказателното производство са законовоопределени, очаква се конкретното административно-наказателно производство срещу НАП да приключи до 29 август 2019 г., се посочва още в съобщението.
БТА