/ БТА
България и Румъния повишават транспортната безопасност по река Дунав чрез изпълнението на европроект на стойност около 5,7 млн. евро. Идеята е да се постигне по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие, съобщи в Русе Румен Николов - директор на главната дирекция "Аварийно-спасителни дейности" към изпълнителната агенция "Морска администрация". 

Разработени са системи за наблюдение, обмен на информация в реално време, както и координация на действията от българската и румънска страна. Доставена е и интегрирана Географска информационна система за транспортна безопасност по река Дунав (DTSGIS). Осигурени са и две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи).

Те ще се намират в Лом и в Русе, а целта е да оказват съдействие на кораби, изпаднали в бедствие - например при възникване на пожар. 

Николов обясни, че за придвижването на двете баржи ще се използват тласкачи на изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" и на "Параходство Българско речно плаване".

За нуждите на Румънската морска администрация са купени два катера.

Николов обясни, че е изготвен и приет План за действие за провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване в общия българско-румънски участък на реката.

По думите му двете морски администрации имат идеи и за разрастване на сътрудничеството. 

Николов коментира още, че от началото на годината в българско-румънския участък на река Дунав има седем-осем ситуации с кораби. Те са свързани основно със засядане на плавателните съдове. По думите му, досега не е имало тежки инциденти. 

Проектът се изпълнява по програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 година".
БТА