пари левове икономика
пари левове икономика / iStock/Getty Images
В края на юли депозитите на неправителствения сектор се увеличават на годишна база с 10,3 на сто, а кредитите - с 11 на сто, отчита Българската народна банка (БНБ).

Депозити

В края на юли депозитите на неправителствения сектор са почти 108,4 млрд. лв. (70,1 на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт - БВП), като годишното им увеличение е 10,3 на сто.

Депозитите на нефинансовите предприятия са близо 36,2 млрд. лв. (23,4 на сто от БВП) в края на юли 2022 година. В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 18,2 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 2,8 на сто на годишна база и в края на юли надминават 3,8 млрд. лв. (2,5 на сто от БВП).

Депозитите на домакинствата са почти 68,4 млрд. лв. (44,3 на сто от БВП) в края на юли. Те се увеличават със 7 на сто спрямо същия месец на 2021 г. (6 на сто годишен ръст през юни 2022 година).

Кредити

В края на юли 2022 г. кредитите за неправителствения сектор наближават 77 млрд. лв. (49,8 на сто от БВП) и се увеличават на годишна база с 13 на сто.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастватс 11 на сто на годишна база през юли и в края на месеца достигат над 39,8 млрд. лв. (25,8 на сто от БВП).

Кредитите за домакинствата са над 31,5 млрд. лв. (20,4 на сто от БВП). Спрямо юли 2021 г. те се увеличават с 14,9 на сто. В края на юли жилищните кредити са 15,35 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18,2 на сто. Потребителските кредити възлизат на почти 14,56 млрд. лв. и се увеличават с 13,1 на сто на годишна основа.

Кредитите за работодателите и на самонаетите лица се увеличават с 10,4 на сто на годишна база през юли 2022 г. (3,8 на сто годишно повишение през юни 2022 г.) и в края на месеца са 429,6 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5,56 млрд. лв. (3,6 на сто от БВП) в края на юли. В сравнение с юли 2021 г. те се увеличават със 17,7 на сто.