/ iStock/Getty Images
Проблеми, свързани с лечението на диабет, както и предоставянето на медицински изделия за по-високи класове помпи и сензори за глюкозен контрол за хората, диагностицирани с диабет тип 1, са обсъдени по време на среща между управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Станимир Михайлов, Венко Сабрутев, заместник–председател на парламентарната бюджетна комисия, и Росица Пандова, член на парламентарната комисия по здравеопазване. Това съобщиха от НЗОК.

В срещата са участвали и проф. Цветелина Танкова, главен координатор на Експертния съвет по ендокринология и болести на обмяната към Министерството на здравеопазването (МЗ), и представители на дирекцията „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ в НЗОК.

Експертите ще обединят усилията си за постигане на няколко цели - при диагностицирането на диабет тип 1 специалистът да има право да реши с какъв тип инсулин да започне лечението на пациента (практиката досега е само с човешки тип инсулин за шест месеца, след което може да се премине към аналогов инсулин); в пакета на изследванията на хората с диабет тип 1 и тип 2 да бъдат включени и изследванията за дефицит на витамин D и витамин B12; да бъдат уеднаквени регламентите за отпускане на сензори и на медицински изделия, прилагани с инсулинови помпи; пациентите да имат достъп до модерен вид сензори от новите генерации; да бъдат осигурени и достъпни за пациентите със захарен диабет тип 1 затворен тип помпи.

Предстои дефинираните проблеми да бъдат внесени за разглеждане и от Експертния съвет по ендокринология и болести на обмяната в МЗ и в Българския лекарски съюз за нормативни промени и допълнения.
Десислава Пеева/БТА