/ iStock/Getty Images
В отворено писмо от Българския лекарски съюз (БЛС) предупредиха, че проект на Методика за условията и реда за заплащане от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на съответните клинични пътеки/амбулаторни процедури може да увеличи задлъжнялостта на лечебните заведения и да остави хиляди онкоболни без животоспасяващи лекарства. Методиката вече е приета от Надзорния съвет на НЗОК и е публикувана за обществено обсъждане вчера (26 септември), съобщиха от Лекарския съюз в отвореното писмо, публикувано на сайта на организацията. 

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. Народното събрание въведе ново правило, според което лекарствените продукти за онкологични заболявания ще се заплащат на цена, равна на най-ниската цена за същия лекарствен продукт, от доставените на всички болници през предходния месец, обясниха от БЛС. 

Новото правило трябва да бъде приложено от 1 октомври. То задължава Касата да заплаща даден лекарствен продукт на всички лечебни заведения, отчели го през текущия месец, на цена, равна на най-ниската доставна цена, отчетена от едно лечебно заведение за предходния месец. Така формираната по изключение еднократна доставна цена за едно лечебно заведение би станала реимбурсна цена за всички останали лечебни заведения, закупили и приложили съответния лекарствен продукт, обръщат внимание от Лекарския съюз.

В писмото те заявяват, че рисковете от въвеждането на новото правило в действие са сериозни и варират от генериране на загуби за добросъвестни лечебни заведения, закупили и приложили лекарствени продукти при съблюдаване на действащото законодателство, до блокиране на доставките на определени лекарствени продукти и лишаване на хиляди онкоболни пациенти от животоспасяващи лекарства. И настояват да се предприемат незабавни действия, за да не се допусне българските пациенти с онкологични заболявания да не могат да получат необходимото им животоспасяващо лечение. 

Писмото е адресирано до министрите на здравеопазването и финансите Христо Хинков и Асен Василев, до председателя на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов, както и до председателя на Надзорния съвет на НЗОК Михаил Околийски и управителя на Здравната каса Станимир Михайлов. Освен от БЛС писменото становище е подписано от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Българската асоциация на търговците на едро с лекарствени продукти (БАТЕЛ), Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) и членуващите в тях компании относно.

От началото на годината до края на юли в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) са постъпили 126 сигнала за липса на медикаменти, които засягат около 70 лекарствени продукта. Те са от различни терапевтични групи за лечение на различни заболявания, съобщи Богдан Кирилов, изпълнителен директор на ИАЛ на медиен дискусионен форум на тема: „Актуални предизвикателства пред лекарствоснабдяването в България“ вчера. В есенно-зимния период и специално в началото на годината Агенцията отчита подадени сигнали за недостиг на лекарствени продукти за лечение на бактериална инфекцията – антибиотиците, а в последните няколко месеца са получени сигнали по-скоро за продукти, които са за лечение на диабет, отбеляза Кирилов.
Биляна Иванова/БТА