/ iStock/Getty Images
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и БД „Черноморски район“ провериха по сигнал за изтичане на кафява вода района на сметището в кв. "Дивдядово".

По време на проверката беше извършен оглед на ретензионния басейн на Депото за неопасни битови отпадъци, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията.

РИОСВ-Шумен е глобила с по 3000 лв. кметовете на общините Венец и Омуртаг

В резултат на лошите метеорологични условия и 72 часовата непрекъсната работа на трите помпи на ретензионния басейн, една от тях е аварирала, поради което той се запълва и прелива, като инфилтратните води се заустват в дъждоприемната канавка.

По заявка на РИОСВ е взета една водна проба от отпадъчните инфилтратни води на Депото.По заявка на БДЧР са взети две водни проби. Първата е от дере, приток на река Голяма Камчия при мост на войсково стрелбище в кв. "Дивдядово".

Втората проба е взета от дерето, преди вливане в реката при моста на „Строителни изделия“ АД в с. Хан Крум. На Община Шумен е дадено предписание за преустановяване на изтичането на инфилтратни води от ретензионния басейн, като РИОСВ ще осъществи последващ контрол по изпълнението му.

Резултатите от анализа на водните проби ще бъдат оповестени допълнително.