/ Thinkstock/Getty Images
От днес работодателите имат електронен достъп до информацията от Електронния регистър на болничните листове, нужна за попълване на удостоверението, което подават за изплащане на обезщетението при използване на болничен от служител или работник. Това става чрез нова електронна услуга на Националния осигурителен институт (НОИ), публикувана на сайта на ведомството.
 
Изтича преходният период за подаване на болнични листове на хартия

Справката се прави чрез въвеждане на Единен идентификационен код (ЕИК) и идентификационен код на осигурителя, издаден от НОИ.
 
За да получи нужната информация за даден служител, използвал болничен, работодателят трябва да въведе неговият ЕГН и уникалния номер от болничния лист.
 
Започва издаването на болнични листове по нов ред

Справката дава информация за датата на издаване на болничния, периода на временна неработоспособност, датата на постъпване на данните в Електронния регистър и актуалния статус на болничния лист.