/ iStock/Getty Images
Министерският съвет прие днес проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт, който регламентира въвеждането на информационна система „Единен регистър на вещите лица“. Тя ще съдържа данните, вписани в списъците на експертите, утвърдени за вещи лица.

И в момента съществува специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите лица. С него се систематизира и актуализира информацията за наличността, специалността и дейността на вещите лица, проведените експертизи и резултатите от тях. Този софтуер обаче се използва от съдилищата поотделно, без да има взаимна свързаност между тях и единна база данни.

Създаването на автоматизирана информационна система „Единен регистър на вещите лица“ ще надгради съществуващия до сега регистър и ще позволи да се избегне фрагментарността при избора на специалисти.

Това ще позволи органите на досъдебното и съдебното производство да намират бързо и лесно експерти е подходяща специалност. Системата ще разполага и с удобен интерфейс за избор на вещи лица на база на зададени критерии при необходимост от специфични експертизи и ниво на познание.

За всяко вещо лице системата ще поддържа електронно досие с история на изготвяните експертизи, решението на органа (приема или не заключението на експерта, с включени мотиви, дали е възложена допълнителна или повторна експертиза и с какви мотиви, в срок ли са предоставени заключенията на експерта), както и броят откази за извършване на експертиза по конкретно дело и съответните основания.