.
. / БГНЕС
Прокурори и следователи от цялата страна участват в Националното съвещание на Прокуратурата на Република България на тема "Отстояване на независимостта на българската прокуратура с оглед предотвратяване на риска от тежко нарушение на върховенството на закона съгласно чл.7 от Договора за Европейския съюз".

Гости на събитието са народни представители, сред които председателят на Комисията по правни въпроси на парламента Анна Александрова, министрите на правосъдието Данаил Кирилов и на вътрешните работи Христо Терзийски, членове на Европейския парламент, посланици и дипломати от страните членки на Европейския съюз, членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и представляващият Боян Магдалинчев, главният съдебен инспектор Теодора Точкова, съдебни инспектори и др.

Националното съвещание бе открито от Сийка Милева, говорител на главния прокурор. „Държавата е тази, която трябва да гарантира, че прокурорите и следователите са в състояние да изпълняват функциите си без сплашване, без възпрепятстване, без неправомерна намеса или необосновано реализиране на гражданска, наказателна или друга отговорност. Това е така, защото мисията ни е – гарантиране на върховенството на закона и  защита на обществения интерес“, отбеляза при откриването прокурор Милева.

След обръщението на главния прокурор Иван Гешев към участниците и гостите бяха представени и позициите на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България. От името на Прокурорската колегия на ВСС изказване направи Огнян Дамянов. Своите позиции изразиха и магистрати от различни прокуратури и следствени служби, които акцентираха върху необходимостта от гарантиране на независимостта на ПРБ чрез отстояване на конституционно определеното й място в съдебната власт. Прокурорите и следователите многократно призоваха за преустановяване на политическите атаки срещу работата им, чрез които се подкопава върховенството на правото.

„Върховенството на закона не се постига със злонамерено рушене на институциите. До какво ще доведе очевидно целеното „изваждане“ на прокуратурата от съдебната власт? Повече независимост? Едва ли. Защо никой от високоговорящите по темата не обясни как това ще се случи с поставянето й в подчинение на изпълнителната власт?“, попита в изказването си Галина Андреева, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.

„Аз не съм работил нищо друго, освен прокурор. Искам да заявя, че съм изпълнявал задълженията си отговорно, принципно и честно. Аз самият не се чувствам „мутра“. В работата ми т.нар. в този обществен диалог „мутри“ не са имали никакво влияние. Мога смело и с чиста съвест да заявя, че в прокуратурата работят огромен брой съвестни и принципни колеги, които са гаранция за сигурността на всеки гражданин и на обществото като цяло“, обърна се към колегите си Милчо Генжов, прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово.

Според прокурор Светослав Стойнов от Окръжна прокуратура – Варна гаранция за независимост на прокуратурата е нейното място като част от съдебната власт. „Една прокуратура извън нея няма да бъде независима институция, а подчинена на силните на деня“, посочи магистратът.

„Изваждането на прокуратурата от съдебната власт означава създаване на правен инструмент за недосегаемост на организираните престъпни групи и тотален провал в борбата с корупцията по високите етажи на властта“, подчерта и Гергана Кюркчийска, и.ф. районен прокурор на Оряхово.

Ивайло Илиев, районен прокурор на Кюстендил, посочи, че магистратите не могат повече да бъдат мълчаливи свидетели на опитите на политици да овладеят наказателното правораздаване. „Смущаващо е, че вече политически субекти не се свенят да прокламират, че искат да ни поставят в рамки, определени от тях, за да можем да противодействаме на престъпността само когато и където на тях им е угодно. Видно е и за лоялност към кого желаят да ни проверяват тези политици. И колкото и да са напудрени изразните средства, за всеки един от нас е ясно, че „реподбор“ означава „лов на вещици“, а „парламентарен“ и „демократичен“ контрол означава всъщност политически контрол“, посочи още районният прокурор на Кюстендил.

Прокурор Валентина Маджарова, и.ф. на административен ръководител на Специализираната прокуратура, заяви пред участниците в Националното съвещание на ПРБ, че причината за поредното повдигане на въпроса за „реформиране на прокуратурата“ е, че с работата си магистратите са засегнали интересите на много лица, считали себе си за недосегаеми. „Навсякъде, където съществуват специализирани прокуратури, прокурорите са атакувани както от медиите, така и от обвиняемите лица, като целта е една – да бъдат дискредитирани. Навсякъде по света, при дела за корупция по високите етажи на властта, както и такива за сериозни финансови злоупотреби, влиянието на медиите и политиците е много сериозно. Разбира се обвиняемите навсякъде твърдят, че това е политическа поръчка“, каза Маджарова.

„Наш дълг е да отстояваме принципите на правовата държава. Затова е необходимо прокуратурата да е част от съдебната власт“, посочи и Недко Симов, зам.-окръжен прокурор на Смолян.

В изказването си Йорданка Чанкова, прокурор в Софийска градска прокуратура, обърна внимание на зачестилите посегателства срещу съдебни сгради и особено върху изливането на червена боя върху фасадата на Съдебната палата в столицата. „Съдебните палати са мястото, където се прилага законът и се въздава справедливост. С обляната в червена като кръв боя на фасадата на Съдебната палата не се ли внушава насилие? Дали ще е преувеличено да кажем, че подобно посегателство над дома на правосъдието означава заплаха за държавността, отбеляза още магистратът.

Националното съвещание продължи с обсъждането и изготвянето на Позиция на ПРБ, която ще бъде изпратена на европейските институции, с оглед защитата на независимостта на съдебната власт като гарант за върховенството на правото в Република България.