/ / iStock/Getty Images
Пациентите, които имат издадено направление и пациентите, които потърсят медицинска помощ без издадено направление, трябва да бъдат равнопоставени при получаването на медицинска помощ. Това се посочва в мотивите на министъра на здравеопазването към направените предложения за промяна в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

В мотивите е посочено още, че равнопоставеността трябва да е гарантирана, независимо от източника на заплащането на оказаната медицинска помощ - НЗОК, застрахователен фонд или др.

При тежка вълна на COVID-19: Детските градини ще работят само за деца на ваксинирани

Заради постъпили сигнали за неиздаване на амбулаторен лист на пациенти, които са заплатили сами медицинска помощ, с проекта се предлага текст, с който изрично да бъде указано, че амбулаторен лист се попълва, независимо дали пациентът ползва медицинска помощ в рамките на здравното осигуряване или на друго основание. С това ще се гарантира документиране на извършените на пациента медицински дейности в извънболничната помощ, което ще доведе до пълнота на медицинската документация и улесняване на последващото проследяване и лечение.

Документите за хоспитализация ще се попълват при всички случаи на необходимост от хоспитализация, независимо дали пациентът ползва медицинска помощ в рамките на здравното осигуряване или на друго основание, предвижда още проектът.

Зам.-здравният министър: В близките 10 дни няма да излезем от „зелената зона“

За да се избегне всякаква форма на дискриминация на пациентите по повод източника на финансиране на лечението им, с проекта се предвижда при липса на капацитет за планова хоспитализация, лечебните заведения да поддържат актуална листа за планов прием за всяка клиника и/или отделение, като в листата се включват всички подлежащи на хоспитализация лица с изключение на тези, които се нуждаят от незабавен прием в лечебното заведение. Запазва се изискването пациентът да бъде информиран за причините за включването му в листата за планов прием и възможните последствия от забавяне на лечението му.

В проекта са определени и общите изисквания за процедиране за спазване на поредността на приема в лечебното заведение. С предложените промени лечебните заведения се задължават да публикуват на интернет страницата си актуална информация за листата за планов прием, за поредността на вписаните в нея пациенти и определените дати за приема.