На проведеното днес закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цената, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните потребители за месец ноември 2020 г., съобщиха от ведомството.

Независимо от увеличението на цената на природния газ, цените на топлинната енергия и на електрическата енергия остават непроменени.

Природният газ поскъпва от днес

С решението на комисията утвърдената цена на природния газ от 1 ноември поскъпва до 28,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

За предходния м.октомври 2020 г. утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 24.72 лв./MWh.
nova.bg