Одобриха проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Досегашното понятие „Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние“ и „ЕУЕСТ“ се заменя с „Европейската услуга за електронно пътно таксуване“ или „ЕУЕПТ“. Тя е допълнителна по отношение на националната услуга за електронно пътно таксуване. Хармонизират се изискванията към доставчиците на европейската услуга за електронно пътно таксуване. Те трябва да си сътрудничат в пълна степен със структурите, събиращи пътна такса, при усилията им за правоприлагане. Така се повишава общата ефективност на електронните системи за пътно таксуване.

Експерти призовават за изцяло нов Закон за движение на пътищата

Прецизират се изискванията за изготвяне и поддържане на заявление за област на ЕУЕПТ. В него се определят общите условия за достъп на доставчиците на услугата до областите на ЕУЕПТ и условията за осъществяване на оперативна съвместимост.

С предложените промени се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. и националното законодателство се привежда в съответствие с европейското. Директивата цели електронните системи за пътно таксуване в Общността да се направят оперативно съвместими, за да се намалят разходите, свързани със заплащането на пътни такси в целия Съюз.

Направените в закона изменения въвеждат разпоредбите на директивата, предвиждащи сътрудничество за трансграничен обмен на информация в областта на нарушенията за неплащане на пътна такса. По този начин се улеснява идентифицирането на нарушителите и налагането на съответни санкции.