Има и предпоставка за увеличаване на притока към язовирите от каскада „Арда“
Министърът на околната среда и водите Асен Личев уведоми НЕК ЕАД, както и предприятието „Язовири и каскади“, че според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в резултат на валежи и снеготопене се очакват повишения на речните нива – главно във водосбора на р. Арда, съобщиха от МОСВ.

По данни на НИМХ от следобедните часове в събота и в неделя (на 11 и 12 декември) се очакват нови съществени повишения в целия басейн, което е предпоставка за увеличаване на притока към язовирите от каскада „Арда“. Според прогнозата на 11 срещу 12 декември във водосбора на река Арда – в горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица, има опасност от възникване и на локални разливи.

Какво време ни очаква през уикенда

МОСВ предупреждава, че е необходимо да се пристъпи към плавно сработване на постъпващия приток в язовирите „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“ чрез работа на ВЕЦ, така че да се осигури свободен обем и да не се допусне рязко покачване на завирените им обеми.

При необходимост може да се предприеме и контролирано освобождаване на води чрез облекчителни съоръжения, като изпускането трябва да се съобрази с проводимостта на речните русла в съответствие с изискванията на Закона за водите.