Просветният министър проф. Николай Денков представи проект за промени в Закона за развитие на академичния състав
 
Просветният министър проф. Николай Денков представи проект за промени в Закона за развитие на академичния състав   / МОН
Представиха проект за промени в ЗАРС
93180
Представиха проект за промени в ЗАРС
  • Представиха проект за промени в ЗАРС
Проект за промени в Закона за развитие на академичния състав предвижда професори и доценти да се разделят с научните си титли, ако бъдат уличени в плагиатство. Проектът за законови промени бе представен от министъра на образованието проф. Николай Денков. При сигнал министърът на образованието и науката ще определя  научно-експертна комисия, която да изготви анализ за наличие или липса на плагиатство. Ако се установи, че даден учен е откраднал чужд труд, той може да бъде освободен от академична длъжност или докторската му степен да бъде отнета. Това става по предложение на факултетния или научния съвет до ректора на висшето училище или до ръководителя на съответната научна организация.

Дали има реални основания за уличаване в плагиатство, ще се произнася първо университетска комисия, а след това ще се прави и експертна проверка от просветното министерство. Професор Николай Денков обясни, че крайното решение за това дали един учен е плагиатствал, ще се взима от факултетен съвет в съответното висше училище. Това решение обаче ще се базира и на становищата на научно жури и на комисия в Министерство на образованието.

Ако се докаже, че професорът или доцентът са плагиатствали, те ще бъдат лишени от академичната си длъжност или научна степен. Николай Денков обясни,че ако има сигнали, ще се разследват и академици, получили титли преди пет или десет години.

"Предвидени са доста тежки санкции за хората, за които бъде установено по съответния ред наличие на плагиатство със съществен принос. Ако те заемат академична длъжност, трябва да я освободят, а ако са придобили научна степен на тази база, трябва да я загубят. Това е ясно казано в закона, това е международната практика", каза проф. Денков. Той изрази надежда, че ще има политическа воля промените да бъдат приети.

Проектът за промени предвижда още да се въведат минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност.