/ Thinkstock/Getty Images
Да се разшири обхватът на хазартните игри, организирани от ДП "Български спортен тотализатор" като към тях се включат и игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти. Това предлагат Любомир Каримански, Ива Митева и Андрей Михайлов от "Има такъв народ". Те са внесли в понеделник в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, показва справка на интернет страницата на парламента.

Разширяването на портфолиото от хазартни игри, организирани от спортния тотализатор, ще доведе до повече средства за физическото възпитание, спорта и културата, както и за поддържане, ремонт или изграждане на нови спортни съоръжения в държавните и общинските училища, посочват в мотивите си вносителите. Промяната ще доведе и до оптимизиране финансовите резултати и на самото държавно предприятие.

Със законопроекта се регламентира също организирането на хазартни игри от тотализатора чрез пунктове за приемане на залози и чрез устройства на самообслужване.

Падна джакпотът: България има своя 122-и тото милионер

Общият брой на пунктовете да не може да надвишава 3000 на територията на страната, предвиждат вносителите. В мотивите към законопроекта се посочва, че максималният брой пунктове се предлага, за да се избегне неконтролируемото разпространяване на хазартни игри от държавното предприятие. 

Предлага се хазартните игри да се организират чрез пунктове за залози, разположени в собствени или наети помещения от държавното предприятие; пунктове в собствени или наети помещения от външни лица, с които предприятието има сключен договор за разпространение от негово име и за негова сметка и чрез устройства за самообслужване, които са обособени и обозначени като пунктове за съответните хазартни игри.   

В проекта за дневен ред на бюджетната комисия във вторник е включен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, чийто вносител е Деян Петков, нечленуващ в парламентарна група, и депутати от други парламентарни групи. 

С промените се цели предоставяне на възможност на тотализатора да разшири физическата мрежа от крайни точки за продажба, при спазване на социално отговорно поведение и постигане на наситеност, еквивалентна на средноевропейската - един пункт на 1725 души.

Според вносителите едни от основните пречки в действащия закон за хазарта са свързани с ограниченията за Спортния тотализатор да извършва дейността си свободно чрез разпространяване на продуктите си в подходящи търговски обекти.

Авторите на законопроекта посочват, че е необходимо да се разгледат текущите ограничения за точки на продажби, като се разграничат изискванията за местата, в които могат да се организират бинго, казино игри и игри с игрални автомати, и тези за разпространение на останалите видове хазартни игри.

Предлага се да отпадне въведеното единствено за държавния спортен тотализатор изискване да ограничи предлагането на продуктите си само в поддържана от него собствена приемателна мрежа. Това ограничение, което би трябвало да влезе в сила през август т.г., би довело до намаляване броя на пунктовете от около 1500 на около 600, както и до намаляване на приходите, посочват вносителите.