/ БТА
Считам за необходимо в тази ситуация отново да бъдат поставени въпросите с насилие по време на интимна връзка, като не допуснем този път популистката истерия да замъгли ясните законодателни цели. Ако имаше такава уредба, жертвата можеше да потърси защита, включително с ограничителна заповед, каквато в момента приетият закон не предвижда, каза министърът на правосъдието Атанас Славов.

В законопроекта за защита от домашно насилие, който беше подготвен в министерство на правосъдието, проблемът с насилие по време на интимна връзка, която не е съжителство между две лица, беше поставен. За съжаление в два конкретни поредни парламента този въпрос беше изкаран от законопроекта и не беше приет, посочи той. 

"Много е важно, когато става дума за насилие, основано на пола, за домашно насилие да не използваме популистки аргументи, да не развихрим някакви истерии, свързани с джендър идеологията, а наистина да се грижим за жертвите и да  се опитваме да ги защитим максимално", призова Славов.

Той е готов да инициира законодателна промяна, така че в закона за защита от домашно насилие интимната връзка да бъде едно от основанията за защита, когато има извършено насилие. "Така бяхме и предложили в предишния законопроект", припомни Славов. 

Той посочи, че част от необходимите промени са в съдебната практика. "Не е задължително на законово ниво. Имаме утвърдена съдебна практика по тези въпроси от поне 40 години. Тя търпи корекции и тук е ролята и на самата съдебна система да е адекватна и на обществените очаквания, и на развитието на медицинската наука, и на психологията", коментира Славов.

Според него, когато имаме многобройни увреждания, макар и незастрашаващи живота пряко на жертвата, но които оставят трайни следи върху психиката, които могат да доведат до деструктивно поведение впоследствие, включително и самонаранявания, трябва да се прави комплексна оценка, каквато по този казус като че ли не е извършена. 

Правосъдният министър каза, че инспекторатът на съдебната власт може да проверява срочността на делата от една страна или интегритета на магистратите, ако има съмнения за конфликт на интереси и корупция. Но ИВСС не може да се меси по висящо дело, а контрола относно съдържанието на делото се постига през инстанционен контрол, а не през инспекторат, каза Славов.

Той призова да не използваме конкретния случай, за да подменяме справедливото правосъдие с някакво очакване за решаване по същество в една или друга посока. За да е ефективен съдът, той трябва да е независим, заяви Славов. 

Ако институциите не се задействат, Славов каза, че може да сезира ВСС. Очевидно е, че някои аспекти на разследването по случая в Стара Загора са били подценени, след като излезе информация за заплашителни съобщения, които не са били взети предвид при определяне на първоначалното искане от страна на прокуратурата и на мярката, коментира Славов.

"Нека да не подменяме ролята на институциите с очаквания за решения в една или друга", призова Славов.
Димитър Абрашев, БТА