/ БТА
Правната комисия прие на второ четене промени в Наказателния кодекс. С тях се транспонират изисквания на европейска директива, свързани с гарантиране правото на жертвата на сексуални престъпление да се възползва от правото на защита в достатъчно дълъг срок след навършване на пълнолетие.

От Министерство на правосъдието Ирена Борисова, държавен експерт международно правно сътрудничество, заяви, че срещу България има наказателна процедура. Тя цитира становище на ЕК, в което е посочено изрично, че най-младите жертви нямат възможност за защита, по което и да е престъпление на Наказателния кодекс. Тя подчерта, че в становището на ЕК се посочва, че този срок следва да е съобразен с тежестта на въпросното деяние и изтъкна, че според ЕК за много от престъпленията, изброени в директивата, страната ни не е гарантирала, че тяхното наказателно преследване е възможно в достатъчен срок след навършване на пълнолетие на малолетните лица. Ние следва да намерим наш начин, по който да изпълним това задължение, разясни Борисова. 

От прокуратурата изтъкнаха, че с текстовете се променя цялата концепция в Наказателния кодекс относно давността на престъпленията и настояха да бъде обмислен друг подход, като посочиха, че най-лесният би бил да се обмисли увеличаване на наказанията. 

Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС заяви, че е готов да подкрепи предложения, които да гарантират бързото производство на такива дела, свързани със сексуални посегателства срещу малолетни и непълнолетни лица, а не да се увеличава давностният срок за тях. Той заяви, че е готов да подкрепи увеличаване на наказанията. При нас това не се счита за добра практика да има давностен срок от 25-30 години. Този човек ще стане на 40 години и вие ще му дадете тогава справедливост, добави Балачев. 

Борисова отговори, че в момента се подготвя промяна в европейската директивата, като там предложените давностни срокове надхвърлят 20, 25, 35  години. Опитваме се да покажем каква е тенденцията за европейското право, добави експертът. От Министерство на правосъдието заявиха, че законопроектът е съгласуван с прокуратурата и с Върховния касационен съд. 

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Десислава Антова, БТА