/ БГНЕС, архив
Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съобщи пресцентърът на правителството.

Предлагат се промени в чл. 145, ал.1, т.6. С направеното предложение в посочената разпоредба се предвижда след завършване на квалификационен курс с продължителност повече от три месеца или при стойност на разходите за курса за Министерството на отбраната по-голяма от пет минимални работни заплати, военнослужещите да бъдат длъжни да изпълняват военна служба в срок от две години.

Мотивите за това са, че придобиването и повишаването на квалификацията на военнослужещите е свързано с модела за кариерно развитие.

МС предлага и промени в чл. 202 и чл. 203, ал. 3 на Закона, отнасящи до отпуските на военнослужещите.