ваксина
ваксина / iStock/Getty Images
Едва в 4% от училищата в България над 70% от персонала е ваксиниран срещу COVID-19. При детските градини този дял е 3%. В почти две трети от училищата ваксинираните педагогически и непедагогически специалисти са под 30%, при детските градини такова е положението в 75% от екипите.

Това показва проучване на Министерството на образованието и науката, проведено в началото на юли.

В същото време ваксинирането на заетите в детските градини и училищата е ключово важна предпоставка за спокойното присъствено провеждане на учебните занятия през предстоящата учебна година, посочват от образователното ведомство.

Ето защо МОН започна информационна кампания за ваксиниране в системата на предучилищното и училищното образование.

Лекари консултират директори на училища и на детски градини за ваксинирането

Идеята на кампанията е заетите в системата да могат да направят информиран избор за или против ваксините. Вече се провеждат регионални срещи с директори на детски градини и училища. На тях медицински специалисти с национален и регионален авторитет отговорят на всички въпроси за ползите и рисковете от ваксините срещу коронавирус.

Предвиждат се също повсеместни разговори по темата на ниво училище.