/ БГНЕС
В сряда пленумът на ВСС изрази позиция с призив за зачитане върховенството на закона, възстановяване на институционалния диалог и отстояване разделението и независимостта на конституционно определените власти.

Гешев: Не може всички проблеми в държавата да се прехвърлят на съдебната власт

Вижте цялата позиция:


Пленумът на Висшия съдебен съвет прие позиция, във връзка с декларацията на Прокурорската колегия от 13 юли, с която бе поискана институционална реакция „по повод безпрецедентната атака срещу независимостта на съдебната власт“. Позицията гласи:

„Висшият съдебен съвет призовава за спазване на конституционно установените демократични принципи, за възстановяване на институционалния диалог, проява на държавническа отговорност и зачитане върховенството на закона.


Съдиите от ВСС: Отстояваме независимостта си и ненамесата в работата на прокуратурата

Отправяме апел за отстояване разделението и независимостта на всяка една от трите конституционно определени власти и недопускане на институционални и междуличностни конфликти“.

Позицията бе подкрепена от 12 от членовете на Висшия съдебен съвет, а 5-ма гласуваха „против“. Личният си вот аргументираха председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателят на Върховния административне съд - Георги Чолаков и членовете на ВСС – Атанаска Дишева, Боян Магдалинчев, Боряна Димитрова, Георги Кузманов, Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова.